Email : Atena_tr_o@yahoo.com

Tell : 66401995, 66461473, 66464059

کارشناسان ما در خدمت شما هستند.
Atena_tr_o@Yahoo.com : ایمیل

شماره تماس : 66464059 ، 66461473 ، 66401995

شرایط ترجمه رسمی اسناد و مدارک

مشتریان محترم شهرستانی که قصد دارند مدارک خود را از طریق پست ارسال نمایند موارد ذیل را به دقت در نظر بگیرند :

  • 1- ارسال اصل تمامی مدارک ( در صورت درخواست ترجمه رسمی مطابق تعریف فوق)
  • 2- ارسال کپی صفحه اول گذرنامه یا اسپل نام شرکت به لاتین (در صورت عدم ارسال این موارد، اسپل اسامی طبق نظر مترجم درج خواهد شد) .
  • 3- مطالعه شرایط تایید اسناد: برای تایید برخی اسناد توسط دادگستری و وزارت امور خارجه، مدارک جانبی جهت استناد نیاز می باشد که مشتریان عزیز شهرستانی حتما می بایست قبل از ارسال مدارک خود شرایط تایید اسناد را مطالعه نموده و از کامل بودن مدارک خود اطمینان حاصل نمایند .
  • 4- مطلع نمودن دفتر از بابت ارسال مدارک خود از طریق تلفن یا ایمیل و آگاهی یافتن از هزینه ترجمه و در صورت لزوم تاییدات
  • 5- پرداخت 50% هزینه ترجمه به شماره کارت مندرج در قسمت پرداخت هزینه ترجمه
پس از اتمام کار و تسویه باقی مانده مبلغ، اصل مدارک به همراه ترجمه ها از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد .

اخذ تأييديه اسناد و مدارك از قوه قضائيه و وزارت امور خارجه

بسیاری از نهادهای دولتی و حقوقی و دانشگاهها در سراسر دنیا تنها اسناد و مدارك تایید شده توسط قوه قضاییه و وزارت امور خارجه را می پذیرند . دارالترجمه رسمی آتنا در صورت تمایل مشتریان محترم تأییدیه اسناد و مدارك ترجمه شده را از قوه قضائیه و وزارت امور خارجه اخذ خواهد نمود .
روند تایید اسناد و مدارک توسط دادگستری و امور خارجه (صرفنظر از مدت زمان ترجمه) حد اقل 2 روز کاری به طول می انجامد . مشتریان گرامی می بایست برای حصول اطمینان از تایید اسناد و مدارک خود قبل از ارائه آنها به دارالترجمه شرایط تایید اسناد را مطالعه نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتردر مورد تایید مدارک به قسمت نکات ضروری مراجعه نمایید.