Email : Atena_tr_o@yahoo.com

Tell : 66401995, 66461473, 66464059

کارشناسان ما در خدمت شما هستند.
Atena_tr_o@Yahoo.com : ایمیل

شماره تماس : 66464059 ، 66461473 ، 66401995

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

blog

ترجمه رسمی مدارک تابع قوانین و رویه‌های ابلاغی از سوی دادگستری جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . اسناد و مدارک رسمی کشور در صورت ارائه اصل آنها قابل ترجمه رسمی بر روی سربرگ قوه قضائیه و مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضائیه می باشند. توجه داشته باشید که کپی این اسناد و حتی کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه رسمی نیستند و تنها آنها را بر روی سربرگ غیر رسمی دارالترجمه و مهر وو امضای دارالترجمه(و نه سربرگ و مهر و امضای مترجم رسمی ) تحویل داد.
دارالترجمه رسمی آتنا خدمات جامعی در زمینه ترجمه کلیه اسناد و مدارک رسمی و حقوقی که در ذیل به آنها اشاره گردیده ارائه می نماید. ما با درک حساسیت زمانی، انجام امور اداری و حقوقی، اسناد و مدارک شما را در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت ترجمه کرده، و در اختیارتان قرار می دهیم.
ترجمه رسمی اسناد و مدارک با ارائه اصل آنها و نیز اسپل اسامی اشخاص مطابق گذرنامه و شرکتها و در صورت نیاز ارائه اسناد مکمل جهت تایید انجام خواهد شد.
جهت سفارش ترجمه رسمی و شرایط ترجمه کلیک نمایید.